Dr Gearóid Ó hAllmhuráin

Map of Québec

An tOllamh Johnson leis an Léann Éireannach in Québec agus i gCeanada.

 As contae an Chláir ar chósta thiar na hÉireann do Ghearóid Ó hAllmhuráin (MA, DUEF, MBA, PhD) ó dhúchas, tá a cháil mar scríbhneoir, stiúrthóir agus léiritheoir ceoil leaite ar fud an domhain ó shin. Tháinig sé chomh fada le hOllscoil Concordia sa bhliain 2009 áit inar ainmníodh é mar an Ollamh Johnson leis an Léann Éireannach in Québec agus i gCeanada. Is é an comhairleoir taighde seachtrach in Ionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhíodh sé ina ollamh Smurfit-Stone leis an Léann Éireannach in Ollscoil Missouri–St. Louis, áit inar theagasc sé ceol. Bhain sé a bhunchéim amach in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, agus ghnóthaigh sé iarchéimeanna éagsúla i gColáiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath, in Ollscoil Sorbonne i bPáras, agus in Université du Sud Toulon – Var (France). Bhronn Ollscoil na Banríona Bhéal Feirste dochtúireacht air sa bhliain 1990 tar éis dó staidéar a dhéanamh ar an antraipeolaíocht shoisialta agus ar an eitnicheoleolaíocht i dteannta an scoláire  eitnicheoleolaíochta John Blacking. Óna pheann féin a tháinig A Pocket History of Irish Traditional Music (Baile Átha Cliath, O’Brien Press, 1998/2003), dála scata foilseachán eile ar an gceol traidisiúnta agus ar thraidisiún an bhéaloidis in Éirinn. Is minic a tugadh iomradh ar a chuid oibre ar stáisiúin éagsúla teilifíse ar nós an PBS agus an NPR sna Stáit Aontaithe, an CBC i gCeanada, RTÉ in Éirinn, ar an BBC sa  Ríocht Aontaithe, agus ar an TF1 sa Fhrainc.

Tá an phríomhdhuais i gcomórtas idirnáisiúnta ceol Gaelach buaite faoi chúig aige, bíodh sé ag seinnt ina aonar ar an gcoinseairtín nó ar na píobaí uillinn, nó ag seinnt mar bhall de bhanna céilí Chill Fhionnúrach, an grúpa is faide ar an bhfód ag seinnt ceoil Ghaelaigh. Tá níos mó ná míle ceolchoirm déanta aige mar cheoltóir proifiúnta ar fud na cruinne sna triocha bliain dheireanacha. Bhí baint aige leis an Friday Harbor Irish Music School (stát Washington) ar feadh deich mbliana, chomh maith leis an Milwaukee Irish Summer School, leis an Swannanoa Gathering (Carolina Thuaidh) agus leis an Goderich Celtic College (Ontario). Chuir sé cúrsa ar an gconsairtín Éireannach ar bun mar chuid den Catskills Irish Arts Week (Nua Eabhrac) ina theannta sin. Ar na taifeadtaí ar fad atá déanta aige, is seoidí ar leith iad Traditional Music From Clare and Beyond (1996), Tracin – Traditional Music from the West of Ireland (1999), agus The Independence Suite – Traditional Music from Ireland, Scotland and Cape Breton (2004), iad araon eisithe leis an lipéid ceoil Celtic Crossings. Rinne sé sraith taifeadtaí ar Paddy Murphy, ceannródaí ar an gconsairtín, i gcomhar le Peadar O’ Loughlin, flúiteadóir mór le rá, sa bhliain 2007 agus ba é an In Good Hands – Field Recordings from a Pioneer of the Irish Concertina an toradh a bhí ar an mbailiúchán sin. Is mór an saothar atá déanta ag Gearóid Ó hAllmhuráin ar son ceoil agus léinn na hÉireann i Meiriceá Thuaidh i gcoitinne, agus é le feiceáil ar raidhse clár faisnéise a phléann fairsinge an chultúir Éireannaigh i Meiriceá, i gCeanada agus laistigh den Aontas Eorpach. Bhí sé ina chomhfhreagraí do RTÉ Raidió na Gaeltachta i Meiriceá Thuaidh ó 1994 go dtí 2000 agus é ag cur faoi in California.

Tá an tOllamh Ó hAllmhuráin ag freastal ar chomhdhálacha, ag déanamh ceolchoirmeacha agus ag múineadh ceardlanna in Québec ó 1992 i leith, agus i rith an ama sin go léir, d’éirigh leis iniúchadh tosaigh a dhéanamh ar an gceol Gaelach i measc pobal éagsúil in Québec, bídis sa chathair nó faoin tuath. Ar an tuiscint gurb ann don seantraidisiún beil in Québec i gcónaí, agus gur mar gheall ar iarrachtaí sraith rialtas éagsúil sa chúige a mhair an traidisiún sin, tá Gearóid lánchinnte gur seoid í Québec ó thaobh an cheoil Ghaelaigh i Meiriceá Thuaidh. Agus é mar an Ollamh Johnson, tá sé mar rún ag Gearóid togra mór idirdhisciplíneach a chur ar siúl arb é an sprioc atá leis ná éachtaint a thabhairt ar scéal an cheoil Ghaelaigh in Québec. Díreoidh an togra seo ar stór ceoil na nÉireannach in Québec, idir shaothair a thug siad leo ó Éirinn anall agus shaothair a cumadh ón nua in Québec, ar sheachadadh an stóir cheoil sin go léir, agus ar thábhacht an tsaibhris seo ceoil i gcomhthéacs an phobail féin. Tabharfaidh an togra seo léargas ar conas mar a chaomhnaigh na hÉireannaigh in Québec a bhféiniúlacht féin tríd an gcomhchuimhne agus tríd an bhfeasacht a bhí acu ar an saol mórthimpealll orthu, agus dar ndó, chabhraigh an ceol féin leo an méid sin a bhaint amach.

 

MIC LÉINN IARCHÉIME

Tá suim ag an Ollamh Ó hAllmhuráin mic léinn iarchéime (idir mhic léinn ag leibhéal na máistreachta agus mhic léinn ag leibheál na dochtúireachta) a mhealladh go Concordia le taighde  a dhéanamh i gceann amháin de na réimsí seo a leanas :  Stair Chultúrtha na nÉireannach in Québec – Stair na nGael-Cheanadaigh – Socheolaíocht agus Antraipeolaíocht na hÉireann – An Ghaeilge agus an Béaloideas – Stair an Cheoil Ghaelaigh agus Eitnicheoleolaíocht – Luath-Stair agus Stair Mheánaoiseach na hÉireann – Stair Chultúrtha an Diaspora Éireannaigh